แหวนแบล็คโรเดียมฝัง Ruby 5.47 กะรัต

Facebook Messenger